2017 ROK W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻNINIE

Ogólne 29.12.2017

Kolejny rok upłynął nam na intensywnej pracy, która służy lokalnej społeczności. Poniżej przedstawiamy, co udało się nam zrealizować w 2017 r.
 1. Pozyskanie środków pozabudżetowych w wysokości ponad 49 000,00 (przeznaczenie: zakup nowości czytelniczych, wydanie książki biograficznej o Wandzie Dobaczewskiej, organizacja Escape roomu)
 2. Wydanie książki (prace korektorskie i edytorskie) „Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina” autorstwa Barbary Filipiak, pracowniczki biblioteki MiPBP w Żninie, w 125. rocznicę urodzin pisarki.
 3. Realizacja innowacyjnej formy upowszechniania czytelnictwa jaką jest Escape room „Sherlock Holmes”.
 4. Wypełnienie standardów Certyfikatu Biblioteka+ (dwukrotnie wyższy zakup księgozbioru w stosunku do roku sprzed inwestycji „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” , jego opracowanie; ubytkowanie ponad 4 000 woluminów księgozbioru zdezaktualizowanego i przestarzałego; systematyczne wprowadzanie księgozbioru do katalogu on-line; wzrost liczby użytkowników biblioteki o ponad 2%; aktywna działalność upowszechnieniowa, prowadzenie bibliografii powiatu żnińskiego…)
 5. W ramach działalności upowszechnieniowej:
  • Organizacja ciekawych spotkań autorskich (Andrzej Poniedzielski, Jakub Czajkowski, Wojciech Bońkowski, Michał Szulim, Mariola Pryzwan, Barbara Ciwoniuk).
  • Organizacja festiwalu filmowego „Patrz Więcej” , projekcja filmów użyczonych przez Wajda School Studio, prelekcja filmoznawcy.
  • „Spotkania z kulturą dla młodzieży” (prelekcje i prezentacje upowszechniające kulturę regionalną).
  • Upamiętnianie zasłużonych żninian (wystawy, „Epitafium dla profesora Tadeusza Malaka”, spotkanie jubileuszowe z okazji 125. rocznicy Wandy Dobaczewskiej, upamiętnienie 30. Rocznicy śmierci Tadeusza Małachowskiego…).
 6. Prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów oraz języka angielskiego dla dzieci.
 7. Współpraca z twórcami regionalnymi – przekazanie na własność MiPBP w Żninie 12 prac (retrorytów) przez Romana Terzyka.
 8. Współpraca z wolontariuszami.
 9. Podpisanie umów partnerskich z Domem Pomocy Społecznej w Podobowicach (dostarczanie książek i czasopism dla pensjonariuszy, ich wymiana, oferta innych działań) oraz Żłobkiem Gminnym (czytanie dzieciom, organizacja zabaw przysposabiających do czytania).
 10. Realizowanie oferty dostarczanie książek do domów osób chorych i niepełnosprawnych.
 11. Racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, wykonanie niezbędnych remontów, dokonanie koniecznych zakupów wyposażenia MiPBP w Żninie.
 12. Montaż dodatkowej barierki na schodach głównych biblioteki ułatwiającej wejście do instytucji.
 13. Nagroda Pracy Organicznej imienia Marii Konopnickiej dla Jadwigi Jelinek, Dyrektora MiPBP w Żninie za zasługi dla kultury polskiej przyznana staraniem Związku Literatów Polskich Oddziału Toruńsko-Bydgoskiego.