Akcja zbierania pamiątek... Włącz się!

Ogólne 11.09.2018

Pamiątki o Wielkich Żninianach... na start! Meta: w bibliotece. Zapraszamy!

Znalezione obrazy dla zapytania jędrzej śniadecki

250. ROCZNICA URODZIN JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO
WYBITNEGO ŻNINIANINA

1768-1838

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
ogłasza

akcję  „Zbieramy pamiątki po Janie i Jędrzeju Śniadeckich”

 

MiPBP w Żninie posiada bogate zbiory regionalne, w skład których wchodzą cenne zbiory dotyczące  Braci Śniadeckich (dzieła naukowe, wydawnictwa biograficzne i inne, kopie dokumentów, fotografii, artykułów prasowych, medali itp.).

Z naszych informacji wynika, iż mieszkańcy Żnina i okolic posiadają w swoich domowych zasobach bardzo cenne pamiątki dotyczące naszego regionu
oraz materiały o wybitnych postaciach regionu pałuckiego.

Stad też narodził się pomysł zorganizowania akcji, której celem jest przede wszystkim popularyzacja wielkich i sławnych uczonych doby Oświecenia - Jana i Jędrzeja Śniadeckich,  a tym samym pozyskanie nowych materiałów dla żnińskiej książnicy.

Będziemy przyjmować:

 

Otrzymane  dary zostaną wystawione na wystawie zorganizowanej przez
 MiPBP w Żninie, a następnie zasilą zbiory regionalne Książnicy.

Osoby zainteresowane przekazaniem do Biblioteki pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo. Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (52) 3020516 lub e-mailem: bibliotekaznin@wp.pl.