Zbiory

Wydawnictwa zwarte.
        Jest to podstawowy trzon księgozbiorów bibliotek publicznych. Zaliczyć tu należy literaturę piękną dla dorosłych, która w przypadku żnińskiej biblioteki stanowi około 46 % całości zbiorów. Podzielono ją na stosowne działy (zgodnie z Uniwersalną Klasyfikacją Dziesiętną) w celu łatwiejszego do niej dostępu. Wyróżniono klasykę polską i obcą, poezję, dramat, literaturę sensacyjną, kryminały, fantastykę, fantasy (przyciągającą głownie młodzież). Jest też literatura tzw. "kobieca", lektury szkolne i nowości wydawnicze.
        W odrębnym pomieszczeniu zgromadzono literaturę piękną dla dzieci dzieląc ją na poziomy, których wyznacznikiem jest wiek dzieci, od najmłodszych do lat 15. W obrębie poziomów księgozbiór podzielony jest na działy: opowiadania, baśnie, legendy, podania, książki obyczajowe, powieści przygodowe, przyrodnicze, historyczne, wojenne, biograficzne, fantastykę. Są też lektury szkolne oraz bajeczki dla najmłodszych.
        Z całości księgozbioru ok. 35 % stanowi literatura popularnonaukowa (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) zgromadzona w wypożyczalni dla dorosłych, oddziale dla dzieci oraz czytelni. Jest to pełen zestaw encyklopedii, leksykonów, słowników, poradników, obszernych monografii historycznych i literackich, opracowań biograficznych, literatura z wszystkich nieomal dziedzin wiedzy (zgodnie z klasyfikacją UKD) - religioznawstwa, filozofii, nauk społecznych, prawa, matematyki, nauk przyrodniczych, medycyny, nauk technicznych, sztuki, geografii, historii i innych. Gromadzony jest księgozbiór z myślą o uczniach, studentach, fachowcach różnych branż (elektroników, mechaników, informatyków itd.), hobbystach - działkowiczach, wędkarzach, filatelistach, numizmatykach itd. Są książki kucharskie, poradniki dotyczące szycia, szydełkowania, haftowania, robienia na drutach i pieczenia.
        Ważnym działem są zbiory regionalne. Zgromadzono większość druków wydawanych w Żninie (wydawnictwo Leona i Alfreda Krzyckich) począwszy od pierwszego numeru Zniner Zeitung z 1888 roku do współczesnych druków ulotnych. Jest Pałuczanin, Ilustrowany Kurier Powszechny i Pomorski, Orędownik Powiatu Żnińskiego, Moja Przyjaciółka.
Bogato udokumentowane są dzieje Żnina i okolic, Powstania Wielkopolskiego, gromadzone są prace braci Śniadeckich, Klemensa Janickiego oraz publikacje ich dotyczące. Zgromadzono liczne prace naukowe i książki twórców i literatów regionu - Wandy Dobaczewskiej, Konrada Strzelewicza, Janusza Rychlewskiego, Grażyny Niemczynow, Zygmunta Waźbińskiego, Zygmunta Schmidta, Józefa Nyki i innych.

Czasopisma.
        Ważne miejsce w udostępnianiu zajmują zbiory nieksiążkowe, szczególnie czasopisma. Są one źródłem cennych informacji, których nie uwzględniono jeszcze w publikacjach książkowych. Gromadząc wydawnictwa ciągłe biblioteka kieruje się możliwościami finansowymi oraz najpilniejszymi potrzebami czytelników. Prenumerowane są pisma lokalne: "Pałuki", "Gazeta Pomorska", "Express Żniński", dzienniki : "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", czasopisma popularnonaukowe: "Komputer Świat", czasopisma dla dzieci i młodzieży: "Świerszczyk", "Victor", "Cogito". Są czasopisma dla kobiet i hobbystów "Przyjaciółka", "Mój Piękny Ogród", "Podróże", "Film", a także czasopisma poruszające tematykę polityczno - społeczną i gospodarczą: "Newsweek", "Polityka", "Forbes". W pracy zawodowej bibliotekarzy pomocą służą: "Bibliotekarz", "Poradnik Bibliotekarza", "Przewodnik Bibliograficzny", "Nowe Książki", "Biblioteka w szkole", "Książki" oraz "Bibliotekarz Bydgoski". Dostępny jest również "Dziennik Ustaw". Istnieje też "kącik prasy międzynarodowej" z następującymi tytułami: "Time", Bild am Sontag", "Hoboe Bpem", "Readers Digest".
        Biblioteka jest też w posiadaniu czasopism prenumerowanych we wcześniejszych latach ( składowanych w magazynie czasopism. Są to między innymi: "Przekrój", "Monitor Polski", "Baszta" ( czasopismo lokalne ), "Mówią Wieki", "Wiedza i Życie", "Poznaj Świat", "Literatura na Świecie".

Zbiory specjalne.
        Jest to szczególny rodzaj zbiorów - kolekcja dzieł najdawniejszych ( starodruki, druki XIX - wieczne ), reprinty, miniaturki książkowe, zbiory audiowizualne ( wideokasety, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, płyty CD ), fotografie i numizmaty. Gromadzone są też exlibrisy oraz karty świąteczne.
        W dziale zbiorów informacyjno - bibliograficznych gromadzone są bibliografie okolicznościowe, liczne kartoteki tekstowe i informacyjne rejestrujące wszystkie ważniejsze wydarzenia współczesne.

Dokumenty życia społecznego.
        Duże znaczenie w gromadzeniu materiałów bibliotecznych mają dokumenty życia społecznego stanowiące niepowtarzalny zbiór informacji dotyczących najbliższego otoczenia biblioteki. Obejmują one wydawnictwa o zasięgu sublokalnym, w szczególności: ulotki, jednodniówki, afisze, plakaty, foldery promujące miejscowości, druki okazjonalne, zaproszenia, programy wyborcze partii oraz osób startujących w wyborach, literaturę dotyczącą miejscowych stowarzyszeń i instytucji.