Czytali "Przedwiośnie"

Ogólne 10.09.2018

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  od 2012 roku. Została zainicjowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Czytanie w Żninie z kolei zainicjowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, która zgłosiła się do Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa w 2015 r.  W kolejnych latach przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, a także dyrektorzy żnińskich instytucji czytali Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza (2016 r.) i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego (2017 r.).

Lekturą Narodowego Czytania na 2018 r. było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – ostatnia powieść wybitnego pisarza opublikowana w 1924 r., w której dokonał on bilansu pierwszych lat  niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm , chęć odbudowy państwa, ale także na błędy  i zaniechania. - Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Tegoroczna odsłona tej wspaniałej ogólnopolskiej akcji odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Jak pisał w liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: „Tegoroczna akcja oprócz jej stałego głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, ma być też formą  uczczenia jubileuszu oraz próbą wzbogacenia programu obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji  nad dziejami ojczystymi” – przypomniała na wstępie Agnieszka Marek ze ŻDK.

W Amfiteatrze nad Jeziorem Żnińskim Małym w sobotę 8 września przedstawiciele władz gminnych oraz dyrektorzy i pracownicy żnińskich instytucji czytali rozdział XI „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pt. „Piknik”.

W Narodowe Czytanie włączyli się: Katarzyna Rodziewicz (Laura Kościeniecka), Maria Gólcz (Wanda Okszyńska), Jadwiga Jelinek (Pani Wielosławska), ( Jolanta Reiter) Karolina Szarłatowiczówna

Jacek Otto (Ksiądz Anastazy), Henryk Tokarz (Hrabia Storzan), Janusz Kuczma (Hipolit Wielosławski), Robert Luchowski (Cezary Baryka ). Narratorami byli: Dawid Kolasa i Paweł Sikora.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie znajduje się okolicznościowa pieczęć, która dotarła z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ma ona służyć do ostemplowania książki „Przedwiośnia” jako pamiątka z tegorocznego Narodowego Czytania. W każdej chwili od dzisiaj (10 września 2018 r.) można z książką podejść do Wypożyczalni dla Dorosłych, gdzie pracownicy dokonają wbicia pamiątkowego stempla.