Czytali "Przedwiośnie"

Ogólne 10.09.2018

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  od 2012 roku. Została zainicjowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Czytanie w Żninie z kolei zainicjowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, która zgłosiła się do Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa w 2015 r.  W kolejnych latach przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, a także dyrektorzy żnińskich instytucji czytali Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza (2016 r.) i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego (2017 r.).

Lekturą Narodowego Czytania na 2018 r. było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego – ostatnia powieść wybitnego pisarza opublikowana w 1924 r., w której dokonał on bilansu pierwszych lat  niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm , chęć odbudowy państwa, ale także na błędy  i zaniechania. - Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Tegoroczna odsłona tej wspaniałej ogólnopolskiej akcji odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Jak pisał w liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda: „Tegoroczna akcja oprócz jej stałego głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, ma być też formą  uczczenia jubileuszu oraz próbą wzbogacenia programu obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji  nad dziejami ojczystymi” – przypomniała na wstępie Agnieszka Marek ze ŻDK.

W Amfiteatrze nad Jeziorem Żnińskim Małym w sobotę 8 września przedstawiciele władz gminnych oraz dyrektorzy i pracownicy żnińskich instytucji czytali rozdział XI „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pt. „Piknik”.

W Narodowe Czytanie włączyli się: Katarzyna Rodziewicz (Laura Kościeniecka), Maria Gólcz (Wanda Okszyńska), Jadwiga Jelinek (Pani Wielosławska), Jolanta Reiter (Karolina Szarłatowiczówna), Jacek Otto (Ksiądz Anastazy), Henryk Tokarz (Hrabia Storzan), Janusz Kuczma (Hipolit Wielosławski), Robert Luchowski (Cezary Baryka ). Narratorami byli: Dawid Kolasa i Paweł Sikora.

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie znajduje się okolicznościowa pieczęć, która dotarła z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ma ona służyć do ostemplowania książki „Przedwiośnia” jako pamiątka z tegorocznego Narodowego Czytania. W każdej chwili od dzisiaj (10 września 2018 r.) można z książką podejść do Wypożyczalni dla Dorosłych, gdzie pracownicy dokonają wbicia pamiątkowego stempla.