Dostaliśmy dofinansowanie

Ogólne 15.10.2021

Miło nam poinformować, iż w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet - 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie w 2021 r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 205,00 zł.