Fantastyczny Żnin

Ogólne 08.05.2020

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zaprasza do udziału w konkursie „FANTASTYCZNY ŻNIN” (edycja II) na opowiadanie lub krótką formę komiksową, inspirowane przeszłością,  teraźniejszością czy przyszłością Żnina. Prace powinny być osadzone  w konwencji szeroko pojętej fantastyki (horror, fantasy, SF, fantastyka  postapokaliptyczna, legendy miejskie itp.).

Konkurs trwa od 10 maja 2020 r. do 10 czerwca 2020 r. 2020 r.     

 Szczegóły  oraz regulamin dostępne w siedzibie Biblioteki, na stronie internetowej oraz na Facebooku .                                                                                                                        

Regulamin konkursu „Fantastyczny Żnin” edycja II na opowiadanie lub krótką formę komiksową.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4.
 2. Praca konkursowa powinna mieć formę opowiadania lub komiksu.
 3. Tematyka prac – „Fantastyczny Żnin”: prace zainspirowane powinny być przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Żnina, a fabuła osadzona w konwencji szeroko pojętej fantastyki (horror, fantasy, SF, fantastyka postapokaliptyczna, legendy miejskie itp.).
 4. Prace powinny być napisane w języku polskim.
 5. Termin dostarczania prac upływa 10 czerwca 2020 r.

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest ukończenie 13 roku życia.
 2. Uczestnik Konkursu powinien:

a) w terminie dostarczyć pracę konkursową spełniającą warunki określone niniejszym Regulaminem do siedziby Organizatora (wypożyczalnia dla dorosłych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie) lub przesłać na adres  e-mail: bibliotekaznin@wp.pl  wyłącznie jako załącznik w formacie PDF w tytule wpisując „KMF konkurs”. Sugerujemy wysyłanie wiadomości e-mail ze zgłoszeniem do Konkursu z opcją „potwierdzenie odbioru”.

b) praca powinna być dostarczona w kopercie zawierającej oprócz pracy Konkursowej imię i nazwisko, adres oraz nr telefonu autora oraz podpisane nazwiskiem i imieniem oświadczeniem o treści „Oświadczam, iż praca Konkursowa jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”

c) praca Konkursowa wysłana w formie wiadomości e-mail powinna zawierać w treści dokładne dane osobowe, telefon kontaktowy wraz z podpisanym nazwiskiem i imieniem oświadczeniem (np. w formie skanu) o treści „Oświadczam, iż praca Konkursowa jest wynikiem wyłącznie mojej indywidualnej twórczości, nie stanowi plagiatu prac innych autorów”

d) formą literacką jest opowiadanie o objętości maksimum 35 tys. znaków (bez spacji) natomiast komiks (technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej i fotografii) powinien składać się maksimum z 8 plansz w formacie A4.

 1. Jedna osoba może dostarczyć/nadesłać na konkurs jedno opowiadanie lub jeden komiks.
 2. Wszystkie dostarczone/nadesłane na konkurs materiały są dokumentem i stanowią własność organizatora.                                                                                                                                                

III. PULA NAGRÓD

 1. Przewidziane są nagrody w postaci filmów, książek, gier, plakatów z gatunku szeroko pojętej fantastyki.

IV. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 1. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22 czerwca a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Biblioteki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.bibliotekaznin.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/mipbp.znin/
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 3. Organizator nie zwraca materiałów dostarczonych/nadesłanych na konkurs.