Filia Brzyskorzystewko zaprasza do udziału w konkursie

Ogólne 11.12.2020

Wykonaj świąteczną ozdobę i dostarcz ją do Filii bibliotecznej w Brzyskorzystewku. Szczegóły poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnik Konkursu powinien:

 

III. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE