Dzień Kobiet w Gorzycach

9 marca 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Gorzycach odbył się Dzień Kobiet zorganizowany przez sołtysa i radę sołecką we współpracy z filią biblioteczną w Gorzycach.