Laureat Małej Książki...

Mały czytelnik filii bibliotecznej w Gorzycach - Miłosz Gic - został laureatem programu Instytutu Książki pn. "Mała Książka - Wielki człowiek" i odebrał dyplom oraz upominki. Gratulujemy!!!