Zakończyli edukację Fun English

19 czerwca 2018 r. w filii bibliotecznej w Gorzycach zakończono uroczyście edukację z "Fun English w bibliotece". Przez cały rok szkolny bibliotekarka Małgorzata Polaczyk prowadziła z dziećmi zajęcia z języka angielskiego w ramach programu "Fun English w bibliotece". Krótko przed końcem roku szkolnego 2017/2018 w gorzyckiej bibliotece spotkali się uczestnicy kursu, by podsumować rok nauki języka angielskiego. Małgorzata Polaczyk wręczyła dzieciom dyplomy ukończenia kolejnego etapu edukacji oraz upominki w postaci książek. Życzymy dzieciom wypoczynku podczas wakacji letnich i dobrej zabawy.