Dzień indiański w filii bibliotecznej nr 1 w Żninie