Flash mob z okazji 250. urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

Ogólne 05.12.2018

30 listopada 2018 r. w dniu 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego - Wielkiego Żninianina, w samo południe pod pomnikiem Jędrzeja Śniadeckiego usytuowanym niedaleko żnińskiego sądu, zgromadziła się żnińska młodzież szkolna, by uczestniczyć w flash mobie zorganizowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Żninie.

Celem zgromadzenia było przybliżenie meiszkańcom Pałuk dorobku naukowego wielkiego uczonego - lekarza i filozofa z okazji jego 250. urodzin. Fragmenty jego dzieła "O fizycznym wychowaniu dzieci" czytali dyrektor i pracownicy biblioteki, a rozgrzewającą gimnastykę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego przeprowadził nauczyciel wychowania fizycznego Stanisław Goclik.