Folder na 20-lecie Klubu Podróżnika

Ogólne 24.10.2018

Festiwal Podróżniczy pt. "Świat kultury - kultura świata" zorganizowany z okazji 20-lecia Klubu Podróżnika - za nami. Udało się nam zrealizować to przedsięwzięcie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków  Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „KULTURA – INTERWENCJE 2018”, dotacji Gminy Żnin oraz sponsorom.  Z tej okazji wydany został również folder  pt. "KLUB PODRÓŻNIKA przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie 1998-2018", którego pomysłodawczynią i redaktorem jest dyrektor biblioteki Jadwiga Jelinek.