Flash mob z okazji 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego