Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w filii bibliotecznej w Gorzycach, 18 czerwca 2018 r.