Narodowe Czytanie "Wesela" Wyspiańskiego, 2.09.2017 r.