Podróż do Krainy Bajek, Filia w Gorzycach, 13.05.2022 r.