Sierpień w bibliotece, Spotkanie tekstu i obrazka (komiks) oraz Wakacyjne koło fortuny, 1.08.2018, 8.08.2018