Spotkanie promocyjne tomiku wierszy Barbary Filipiak pt. "Czas w myślach zaklęty", 26.11.2018 r.