Wiosna zawitała w filii bibliotecznej w Gorzycach, 13.04.2022 r.