Zakończenie Fun English w filii bibliotecznej w Gorzycach, 19 czerwca 2018 r.