Harcerstwo to skauting

Ogólne 17.12.2020

16 grudnia 2020 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie odbyło się uroczyste przekazanie wydanej publikacji jej współtwórcom - autorom tekstów i wspomnień, które zawiera książka. Poprowadził je harcmistrz Waldemar Dolata, pod redakcją którego została wydana.

Jak zaznaczył inicjator powstania publikacji druh Waldemar Dolata, składają się na nią wspomnienia, opisy wydarzeń i autentyczne historie prezentujące różne inicjatywy pielęgnujące i promujące lokalne dziedzictwo kulturowe.

Jest to pierwsza na Pałukach taka publikacja, w ten sposób ujmująca harcerstwo, a wspomnienia harcerzy z pewnością są cennym źródłem informacji dla przyszłych pokoleń i pałuckiej tożsamości.

Publikacja została opracowana przez  Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP  (Hufiec ZHP Pałuki im. Olgi i Andrzeja Małkowskich) w partnerstwie z Gminami: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo i Żnin. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020.

Podczas spotkania w bibliotece, na ręce pani dyrektor Beaty Czaczyk harcerze przekazali również Betlejemskie Światełko Pokoju.