Laureaci Internetowego Konkursu Historycznego "Polska Moja Ojczyzna"

Ogólne 15.05.2018

Spośród odpowiedzi, które do nas wpłynęły w Internetowym Konkursie Historycznym pt. "Polska Moja Ojczyzna", dwie osoby uzyskały największą liczbę punktów.  Są to: Bartłomiej Furmanek (28 pkt.) ze Żnina i Marika Fryz (26 pkt) ze Żnina.

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną wkrótce powiadomieni telefonicznie lub mailowo.