Statystyka biblioteczna za rok 2008

Ogólne 13.01.2009

Działalność bibliotek gminy Żnin zamknęła się w roku 2008 następującymi danymi:

- liczba zakupionych książek

1981 wol.

- liczba zarejestrowanych czytelników

3981

- liczba wypożyczonych książek i czasopism

81866

- liczba odwiedzin

30608

- liczba udzielonych informacji

1161

- ilość zorganizowanych imprez propagatorskich

60

- ilość uczestników imprez

ok. 2.640