Wakacje 2019 w bibliotece - zapraszamy!

Ogólne 13.06.2019

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie zaprasza milusińskich w każdy czwartek w czasie wakacji letnich w godzinach od 12:00 do 13:00. Zachęcamy również do udziału w dwóch konkursach wakacyjnych.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie

ogłasza

KONKURS NA NAJFAJNIEJSZĄ

 KARTKĘ Z POZDROWIENIAMI

Z WAKACJI

oraz

KONKURS NA ZDJĘCIE Z WAKACJI Z BIBLIOTEKĄ (w Polsce lub poza jej granicami)

W TLE

 

Regulamin

 1. Organizatorem konkursów jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
 2. Celem konkursu jest nie tylko popularyzacja tradycyjnej formy komunikowania się poprzez papierową kartkę pocztową, ale również zwrócenie uwagi na walory turystyczne miejsc, w których się wakacje spędza oraz rozbudzenie myślenia poprzez stworzenie oryginalnych pozdrowień na oryginalnej (zakupionej i własnoręcznie przyozdobionej lub własnoręcznie wykonanej) kartce. Co się zaś tyczy wykonanego zdjęcia z biblioteką w tle, stawiamy na kreatywność i oryginalność.

 Warunki i zasady uczestnictwa:

 1. Konkursy skierowane są dla czytelników Oddziału dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.
 2. Czytelnicy przysyłają kartki pocztowe z miejsca pobytu na adres: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie, ul. Sienkiewicza 4, 88-400 Żnin.
 3. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną kartkę pocztową (ostateczny termin wysłania kartki to 31 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Na kartki czekamy do 15 września 2019 r.).
 4. Zdjęcia z wakacji z biblioteką w tle (uczestnik konkursu musi być na zdjęciu) należy przynieść do biblioteki (Oddział dla Dzieci) do dnia 15 września 2019 r. do godz. 16.00.
 5. Kartki i zdjęcia będą oceniane przez Komisję Konkursową, która spośród nadesłanych kartek  i dostarczonych  zdjęć  wybierze 3 najciekawsze (w każdej z dwóch kategorii konkursu).
 6. Przy wyborze brane będą pod uwagę: interesująca kartka pocztowa (wykonana własnoręcznie lub kupiona i przyozdobiona własnoręcznie, w formacie maksymalnie A4, oryginalny pomysł na pozdrowienia), oryginalne zdjęcie z biblioteką w tle (format 10x15 cm).
 7. Na odwrocie karki pocztowej oprócz oryginalnych i pomysłowych pozdrowień należy dopisać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika.
 8. Organizator nie zwraca nadesłanych kartek pocztowych oraz zdjęć.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnik konkursu akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 11. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczanie nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaznin.pl
 12. Wręczenie nagród w konkursach odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki:www.bibliotekaznin.pl oraz na facebooku i blogu biblioteki.