Za życzliwość i serce - DZIĘKUJEMY

Ogólne 13.09.2017

12 września 2017 r. był dla naszej biblioteki szczególny. Po raz kolejny mieliśmy bowiem okazję przekonać się, że nasza Biblioteka zajmuje miejsce szczególne w sercach mieszkańców Pałuk, że jest ceniona w społeczeństwie i hojnie obdarowywana. Pięknie oprawione roczniki gazet - lokalnych i nie tylko - przekazał pan Wojciech Świtała ze Żnina, a artysta Roman Terzyk przekazał do zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie kolekcję retrorytów "Epitafia". Dziękujemy panu Romanowi, który jest już długoletnim przyjacielem naszej Książnicy, za te wspaniałe dzieła. Urzekają one nie tylko swym pięknem, ale i głębokim przesłaniem dla potomnych, ukazując wybitnych Żninian, którzy w naszej lokalnej społeczności żyli i tworzyli. Epitafia zawisły w Galerii Małej naszej biblioteki. Można je od dziś podziwiać.