Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie palstycznym

Ogólne 19.10.2020

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie obchodzi w tym roku swój jubileusz 75-lecia istnienia i jak każdy jubilat lubi dostawać prezenty, dlatego też … kochane dzieci zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na ,,kartkę urodzinową” z okazji urodzin biblioteki. Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki urodzinowej, dowolną techniką plastyczną.

Konkurs ma na celu: kształtowanie dziecięcej wyobraźni, wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego, rozwijanie zainteresowań plastycznych, doskonalenie umiejętności manualnych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A4. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek.

Prace konkursowe należy składać w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie do 9 listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie.

 

Konkurs plastyczny pt. ,,Kartka urodzinowa” z okazji 75- lecia istnienia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie

REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna (Dział dla Dzieci) przy ul. Sienkiewicza 4.
 2. Praca konkursowa powinna mieć formę pracy plastycznej w formacie A4 (technika dowolna).
 3. Termin dostarczenia prac upływa 9 listopada 2020 r.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.  Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnik Konkursu powinien:

  III. PULA NAGRÓD

 1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej.

 IV. WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

 1. Do przyznania nagrody uprawnione jest JURY powołane przez organizatora.
 2. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych: "Dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat" oraz "Dzieci w wieku szkolnym  7-15 lat".
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 listopada 2020 r., a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie biblioteki.
 4. Komisja konkursowa pod uwagę weźmie:

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się powiadomić na stronie www.bibliotekaznin.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/miphp.znin/.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 3. Organizator nie zwraca materiałów dostarczonych na konkurs.
 4. Uczestnik konkursu akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu wynikających z tytułu udziału w konkursie oraz upowszechnianie wyników konkursu i wizerunku laureatów z zachowaniem przepisów zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 5. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczanie nagrodzonych i wyróżnionych prac w publikacjach promujących Organizatora, materiałach multimedialnych dotyczących biblioteki pokazywanych w siedzibie biblioteki i poza nią w celach promocyjnych, a także na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaznin.pl