17 stycznia 2024 50-lecie działalności twórczej Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki i promocja jej książki "Tobie Wando"

50-lecie działalności twórczej Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki i promocja jej książki

16 stycznia 2024 r. w naszej książnicy odbyło się spotkanie z Heleną Dobaczewską-Skonieczką pt. „Moje Decennia czyli powroty na Pałuki”, podczas którego literatka świętowała nie tylko 50-lecie swojej działalności twórczej oraz 50-lecie wyjazdu z Pałuk, ale również promowała swoją najnowszą książkę „Tobie Wando”, wydaną przez Żnińskie Towarzystwo Kultury pod Honorowym Patronatem Starosty Żnińskiego.

Helena Dobaczewska-Skonieczka to animatorka kultury, eseistka i poetka. Przez pierwsze 20 lat mieszkała w Żninie, a kolejne 50 lat związała z Bydgoszczą, gdzie udzielała się w wielu stowarzyszeniach i związkach (harcerstwo, związek niewidomych, ruch esperancki, ZLP). Stąd na spotkaniu jubileuszowym nie mogło zabraknąć jej znajomych i przyjaciół z klubowych kręgów.

Jubilatka recytowała swoje wiersze, w tym również w gwarze pałuckiej i w języku esperanto. Twórczość literacką poetki przedstawili także bibliotekarze. Były śpiewy harcerek i recytacja harcerskiego wiersza autorki w wykonaniu druhny komendantki hufca żnińskiego hm. Małgorzaty Janickiej.

W naszej kawiarni literackiej toczyły się rozmowy z Heleną Dobaczewską-Skonieczką, które prowadziła pani dyrektor biblioteki Beata Czaczyk, zapraszając do zabrania głosu gości jubilatki: druhnę hm. Halinę Krystowczyk z Referatu Seniorów Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Ewę Krupę – panią dyrektor K-PCK w Bydgoszczy, ks. Piotra Buczkowskiego – kapelana niewidomych i niedowidzących poetów działających w bydgoskim Związku Niewidomych.

Punktem kulminacyjnym spotkania była promocja książki Heleny Dobaczewskiej Skonieczki „Tobie Wando”, która stanowi część drugą rodzinnego tryptyku w ramach cyklu „Powrót do korzeni”. Autorka przywołuje w nim pamięć o swojej Babuni, ale również podsumowuje w niej swoje kilkuletnie działania, których celem było upamiętnienie literackiej twórczości swojej babci-literatki, która w niej samej miłość do literatury zaszczepiła. Posłowie do książki napisał Dariusz Tomasz Lebioda – Prezes Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Związku Literatów Polskich, którego jubilatka jest członkiem.

Wzruszeń tego wieczoru było wiele, a sala wypełniona po brzegi. Gratulacje jubilatce złożył w imieniu Starosty Żnińskiego Łukasz Kwiatkowski – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie oraz radny Powiatu Żnińskiego Jacek Superczyński – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Dobaczewskiej w Gąsawie, gdzie od wielu lat kultywowana jest pamięć o patronce szkoły - Wandzie Niedziałkowskiej-Dobaczewskiej.

Prezes Żnińskiego Towarzystwa Kultury Stefan Czarnecki w asyście członkini tego związku Katarzyny Rodziewicz – kustosza Dworu Marzeń w Sielcu wyróżnili jubilatkę statuetką-nagrodą im. Andrzeja Rosiaka. Gratulacje pani Helena odebrała również od dyrekcji naszej biblioteki Beaty Czaczyk, która w imieniu własnym i bibliotekarzy pogratulowała jubilatce zacnego jubileuszu 50-lecia twórczej działalności i wydanej kolejnej książki, a także podziękowała za dotychczasową współpracę,  życząc dalszych sukcesów twórczych, niegasnącego zapału w realizacji marzeń oraz satysfakcji z podejmowanych działań. Popłynęły też gratulacje od znajomych autorki i uczestników spotkania.

Do pani Heleny Dobaczewskiej-Skonieczki ustawiła się długa kolejka, bo każdy chciał otrzymać książkę i dedykację w niej.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.