Czytelnia regionalna

CZYTELNIA REGIONALNA  ma charakter ogólnodostępny, a ze zbiorów korzysta się na miejscu, za okazaniem ważnej karty bibliotecznej, legitymacji lub innego ważnego dokumentu tożsamości. Część zbiorów znajduje się w wolnym dostępie pozostałe przechowywane są w magazynach i udostępniane na życzenie czytelnika.

Ponadto Czytelnia dysponuje stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu i katalogu on-line poprzez stronę internetową biblioteki. Istnieje możliwość płatnego wydruku z komputera oraz kserowania (jedynie materiałów pochodzących ze zbiorów biblioteki).

W Czytelni można również skorzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, dającej dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek – w tym również podręczników akademickich – i artykułów z czasopism naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej).

Czytelnia żnińskiej biblioteki to miejsce przyjazne dla tych użytkowników, którzy pragną w skupieniu popracować ze zbiorami dostępnymi w Czytelni lub w sympatycznej atmosferze spędzić swój wolny czas. W wygodnych, klubowych fotelach, każdy z odwiedzających może przeczytać swoją ulubioną prasę codzienną lub kolorową, czy zanurzyć się w fabule wypożyczonej właśnie powieści. Należy dodać, że artystycznego klimatu nadaje temu miejscu mieszcząca się w Czytelni "Galeria Mała" prezentująca różnego rodzaju prace plastyczne lub fotograficzne artystów z naszego regionu.  

 


ZBIORY REGIONALNE.

W Czytelni zgromadzono większość druków wydawanych w Żninie (wydawnictwo Leona i Alfreda Krzyckich) począwszy od pierwszego numeru "Zniner Zeitung" z 1888 roku do współczesnych druków ulotnych. W zbiorach znajduje się również m.in. "Pałuczanin", "Ilustrowany Kurier Powszechny", "Orędownik Powiatu Żnińskiego", "Moja Przyjaciółka". Bogato udokumentowane są dzieje Żnina i okolic, Powstania Wielkopolskiego, gromadzone są prace braci Śniadeckich, Klemensa Janickiego oraz publikacje ich dotyczące. Większość z nich została w ostatnich latach poddana digitalizacji. W formie elektronicznej można przegladać je na dostępnych w Czytelni komputerach lub w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Zgromadzono tutaj również liczne prace naukowe i książki twórców i literatów regionu - Wandy Dobaczewskiej, Konrada Strzelewicza, Janusza Rychlewskiego, Grażyny Niemczynow, Zygmunta Waźbińskiego, Zygmunta Schmidta, Józefa Nyki i innych.

CZASOPISMA

Ważne miejsce w udostępnianiu zajmują zbiory nieksiążkowe, szczególnie czasopisma. Są one źródłem cennych informacji, których nie uwzględniono jeszcze w publikacjach książkowych. Gromadząc wydawnictwa ciągłe biblioteka kieruje się możliwościami finansowymi oraz najpilniejszymi potrzebami czytelników. Prenumerowane są obecnie pisma lokalne: "Pałuki", "Gazeta Pomorska", czasopisma dla dzieci: "Świerszczyk", czasopisma dla kobiet i hobbystów "Przyjaciółka", "Mój Piękny Ogród", "Cztery Kąty", a także czasopisma poruszające tematykę polityczno - społeczną i gospodarczą: "Angora", "Przegląd". W pracy zawodowej bibliotekarzy pomocą służy "Poradnik Bibliotekarza". Dostępny jest również "Dziennik Ustaw".
Biblioteka jest też w posiadaniu wybranych roczników czasopism prenumerowanych we wcześniejszych latach (składowanych w magazynie czasopism). Są to między innymi: "Przekrój", "Monitor Polski", "Baszta" (czasopismo lokalne), "Mówią Wieki", "Wiedza i Życie", "Poznaj Świat", "Literatura na Świecie", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Kino", "Wysokie obcasy", "Newsweek", "Polityka" i inne.

KSIĘGOZBIÓR PODRĘCZNY

Udostępniany jest w Czytelni księgozbiór podręczny typu encyklopedie, leksykony, słowniki, albumy, poradniki, zbiory regionalne, różnego rodzaju literatura fachowa, jak również wspomniane już wyżej czasopisma.

ZBIORY SPECJALNE

Jest to szczególny rodzaj zbiorów - kolekcja dzieł najdawniejszych ( starodruki, druki XIX - wieczne ), reprinty, miniaturki książkowe, zbiory audiowizualne (wideokasety, kasety magnetofonowe, płyty analogowe, płyty CD), fotografie i numizmaty. Gromadzone są też exlibrisy oraz karty świąteczne.
W dziale zbiorów informacyjno - bibliograficznych gromadzone są bibliografie okolicznościowe, liczne kartoteki tekstowe i informacyjne rejestrujące wszystkie ważniejsze wydarzenia współczesne.

DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO
Duże znaczenie w gromadzeniu materiałów bibliotecznych mają dokumenty życia społecznego stanowiące niepowtarzalny zbiór informacji dotyczących najbliższego otoczenia biblioteki. Obejmują one wydawnictwa o zasięgu sublokalnym, w szczególności: ulotki, jednodniówki, afisze, plakaty, foldery promujące miejscowości, druki okazjonalne, zaproszenia, programy wyborcze partii oraz osób startujących w wyborach, literaturę dotyczącą miejscowych stowarzyszeń i instytucji.

 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.