Czytnik e-booków

W wypożyczalni dla dorosłych dostępnych jest pięć CZYTNIKÓW E-BOOKÓW wraz z wgranym pakietem Legimi.

 

Regulamin wypożyczania czytnika książek elektronicznych:

 • Wypożyczenia czytnika książek elektronicznych mogą dokonać wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat, są czytelnikami biblioteki oraz nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań względem biblioteki
 • Przy wypożyczeniu, Czytelnik jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze zdjęciem. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest podpisanie oświadczenia.
 • Czytelnik otrzymuje jedno z urządzeń dostępnych w danym momencie. Czytelnik może wypożyczyć tylko 1 urządzenie.
  Czytelnik może zarezerwować czytnik książek elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod adresem wypozyczalnia_znin@wp.pl), Facebooka lub telefonicznie.
 • Wypożyczenie czytników jest bezpłatnie dla czytelników biblioteki.
 • Czytnik jest wypożyczany na okres maksymalnie 14 dni.
 • Użytkownik ma prawo jednokrotnie przedłużyć okres wypożyczenia o kolejne 7 dni, pod warunkiem, że nie został zarezerwowany przez innego użytkownika. Przedłużenia można dokonać wyłącznie osobiście w placówce, w której urządzenie zostało wypożyczone. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
 • Na czytnikach zainstalowana jest aplikacja Legimi (wraz z bieżącym abonamentem) z bazą książek. Z posiadanych przez bibliotekę książek elektronicznych (e-booków na platformie Legimi) czytelnik może skomponować zestaw tytułów lub zgłosić zainteresowanie w momencie posiadania czytnika. Książki zostaną wgrane na aplikację Legimi przez bibliotekarzy.
 • Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika elektronicznego i wykorzystywania go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi.
 • W chwili zwrotu czytnik powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym z kompletnym wyposażeniem otrzymanym w momencie jego wypożyczenia.
 • Czytelnik jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw autorskich do utworów, z których korzysta przy użyciu czytnika, a w szczególności do materiałów pozostawionych przez Czytelnika w zwracanym czytniku.
 • Czytelnik ma prawo korzystać z czytnika książek elektronicznych tylko na własny użytek. Czytelnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązującego prawa w zakresie praw autorskich i regulaminów dostawców ebooków z których usług korzysta oraz licencji na materiały z których korzysta.
 • Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 5 zł za dzień.
 • Każdy czytnik wyposażony jest w kabel USB umożliwiający podłączenie urządzenia do ładowarki, oraz instrukcję obsługi. W chwili wypożyczenia każdy użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia jego faktycznego funkcjonowania i kompletności. Wypożyczenie czytnika jest równoznaczne z tym, że Użytkownik otrzymał sprawnie funkcjonujący czytnik z kompletnym wyposażeniem.
 • W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia czytnika, Użytkownik zobowiązuje się zapłacić na rzecz Biblioteki odszkodowanie w wysokości aktualnej ceny rynkowej urządzenia fabrycznie nowego lub urządzenia o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku braku dostępności rynkowej urządzenia wypożyczonego.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.