Internet i stanowiska komputerowe

W Czytelni MiPBP w Żninie można bezpłatnie skorzystać z KOMPUTERÓW Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. Warunki korzystania określa Regulamin Czytelni Internetowej.

Regulamin Czytelni Internetowej:

 1. Stanowiska komputerowe służą lokalnej społeczności do udostępniania elektronicznych źródeł informacji oraz zainstalowanych programów użytkowych w celach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.
 2. Po wejściu do czytelni należy poinformować dyżurującego pracownika o chęci skorzystania z komputera, drukarki, skanera czy innego sprzętu elektronicznego.
 3. Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu Windows oraz umiejętności korzystania z przeglądarki internetowej.
 4. Bibliotekarze w miarę możliwości udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, mogą także służyć poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.
 5. W godzinach udostępniania zbiorów w czytelni działa również Internet bezprzewodowy Wi-Fi.
 6. Osobom korzystającym z Wi-Fi bibliotekarz przydziela hasło i login, których nie wolno udostępniać osobom trzecim.
 7. Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi jedną godzinę, a może zostać wydłużony tylko wtedy, gdy nie ma oczekujących.
 8. Z bezprzewodowego punktu dostępu można korzystać w godzinach pracy Biblioteki. Nie ma limitów na czas połączenia oraz ilość pobranych danych.
 9. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno prowadzić głośnych rozmów, palić tytoniu, spożywać posiłków i napojów, korzystać z telefonów.
 10. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad BHP i ppoż.
 11. Podczas korzystania z dostępnego oprogramowania użytkownik ma obowiązek stosować się do ograniczeń licencyjnych oraz przestrzegać praw autorskich.
 12. Wykorzystanie sprzętu lub oprogramowania do celów komercyjnych jest zabronione.
 13. Zabrania się tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów obrażających uczucia innych.
 14. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac.
 15. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzęt komputerowy.
 16. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów lub uszkodzeń mechanicznych sprzętu, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza.
 17. Komputery włącza i wyłącza z sieci wyłącznie bibliotekarz.
 18. Użytkownik nie stosujący się do przepisów może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputerów.
 19. Przed rozpoczęciem korzystania z czytelni użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem i do jego przestrzegania.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.