21 marca 2024 Konkurs poetycki "Między wersami..."

Konkurs poetycki

Dzisiaj oprócz pierwszego, kalendarzowego dnia wiosny obchodzimy jeszcze dwa inne, nietypowe święta.


21 marca to także Międzynarodowy Dzień Poezji i Światowy Dzień Lasu.

Takie połączenie to świetna okazja, by tak jak w zeszłym roku zachęcić Was do udziału w konkursie poetyckim pn. „Między wersami…”.Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać jeden utwór (np. wiersz, limeryk) tematycznie związany z lasem lub przyrodą. Być może trochę czasu spędzonego wśród budzącej się do życia natury pobudzi w niejednym talent poetycki?
Biblioteka czeka na prace konkursowe do 7 kwietnia .
Dla laureatów przewidywane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz książkowe.  
Zachęcamy do spróbowania swoich sił i wzięcia udziału!  

Pełen regulamin poniżej oraz na stronie internetowej https://bibliotekaznin.pl/
Regulamin
Wiosennego konkursu poetyckiego pn.: „Między wersami”
I. Organizator
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie
II. Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności literackich młodzieży i dorosłych.
2. Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.
3. Promocja poezji.
4. Rozwijanie wyobraźni.
III. Zasady udziału w konkursie
1. Konkurs adresowany jest do osób powyżej 15 r.ż.
2. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej nienagradzaną w konkursach literackich.
3. Pracę konkursową należy przesłać na adres mailowy: wypozyczalnia_znin@wp.pl bądź w wiadomości prywatnej na profil publiczny MiPBP w Żninie na platformie Facebook.
4. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać jeden utwór (np. wiersz, limeryk) tematycznie związany z lasem lub przyrodą.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wiersze.
6. Zakazane są wszelkie formy plagiatu i nie będą brane pod uwagę,
IV. Miejsce i termin nadsyłania prac.
Prace należy przesyłać w terminie 7 kwietnia 2024 roku na adres mailowy: wypozyczalnia_znin@wp.pl bądź w wiadomości prywatnej na profil publiczny MiPBP w Żninie na platformie Facebook.
V. Jury
Jury w postaci pracowników biblioteki zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VI. Kryteria oceny
• twórczy charakter utworu,
• zgodność z tematem konkursu,
• poprawność stylistyczna i językowa,
• poziom literacki utworu,
• jakość i pomysłowość,
• samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na profilu MiPBP w Żninie na platformie Facebook oraz stronie internetowej biblioteki https://bibliotekaznin.pl/
2. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2024 roku.
3. Laureaci zostaną także powiadomieni o wynikach drogą mailową bądź telefonicznie.
4. Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych utworów. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
VIII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie
zmiany będą podane do publicznej wiadomości.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania utworów, które po konkursie
przechodzą na własność Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
IX. Kontakt
1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają: pracownicy wypożyczalni dla dorosłych pod numerem telefonu 52 302 05 16 bądź pod adresem email: wypozyczalnia_znin@wp.pl

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.