Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina

Wanda Niedziałkowska-Dobaczewska. Droga do Żnina

Monografia Barbary Filipiak pt. WANDA NIEDZIAŁKOWSKA-DOBACZEWSKA "Droga do Żnina" ma ogromną wartość poznawczą i edukacyjną, szczególnie dla społeczności żnińskiej, w której pisarka tak wyraziście zapisała swoją obecność. Ale przecież jest to praca, która mieć będzie swoje miejsce w wielu przestrzeniach kulturalnych, dopowie istotne treści w zakresie historii literatury Wielkopolski, Pomorza i Kujaw, z wychyleniem w stronę Wilna, ustali też miejsce pisarki w przestrzeni literatury polskiej i przypomni jej biografię, najważniejsze dzieła i działania w obrębie małej ojczyzny.  Wykorzystano także materiały ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie i informacje przekazane przez żyjących członków rodziny. Dobrze zatem się stało, że Barbara Filipiak zebrała w jednym tomie taki ogrom materiałów, przeanalizowała życie i twórczość, a nade wszystko zaprezentowała prawdziwego człowieka – kobietę, która zapisała się w pamięci ludzi jako osoba dobra, otwarta, zawsze gotowa pomagać w różnych okolicznościach. Autorka nie sili się na uczone analizy krytycznoliterackie, a raczej informuje o zawartości poszczególnych książek, nacisk kładąc przede wszystkim na wątki biograficzne. Czytając monografię Barbary Filipiak widzimy jak wiele wysiłku włożyła ona w przygotowanie jasnego wywodu i zaprezentowanie niezwykłej osobowości Wandy Dobaczewskiej i jakże prawdziwie, z dziennikarską pasją, zaangażowała się w odnalezienie niezbędnych materiałów źródłowych.

Źródło: Fragment recenzji, którą napisał dr Dariusz Tomasz Lebioda - prezes oddziału Bydgosko-Toruńskiego Związku Literatów Polskich, poeta i krytyk literacki 

 

Autor: Barbara Filipak
Recenzent: dr Dariusz Tomasz Lebioda
Redaktor: Jadwiga Jelinek
Korekta: Wiesław Krajewski
Projekt okładki i redakcja techniczna: Sylwia Rogowska-Kusz

Sfinansowano ze środków: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji PZU, Powiatu Żnińskiego.

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.